AVLSRESTRIKTIONER FOR SHIBA


Gældende fra 1. januar 2013


Avlsrestriktioner:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises herudover til DKK’s stambogsføringsregler


Avlsanbefalinger:

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Spidshundeklubbens og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende desuden være opfyldt:
 
1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A, B eller C registreret i DKK.

2. Begge forældredyr skal før parring være undersøgt for Patella Luksation (PL) og have en status 0 eller 1 registreret i DKK. PL status 1 må kun parres med PL status 0

3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være godkendt på et tysk avlsgodkendelsesarrangement (Ankörung)